Forward to przekierowanie wiadomości przychodzących na dane konto e-mail na inny adres e-mailowy.
Aby go ustawić należy zalogować się do panelu administracyjnego usługi hostingowej i przejść do zakładki Przekierowania (aliasy).
Podajemy docelowy adres e-mail, na który mają zostać przekierowane wiadomości a z rozwijanej listy wybieramy login, z którego będą przesyłane maile.
Możemy również zaznaczyć pozostawianie kopii wiadomości na serwerze, co oznacza, że pierwotny adresat wiadomości będzie je również widział na swoim koncie.
Możemy zdefiniować kilka adresów mailowych, na które będą dostarczane wiadomości. Przy ustawionym już forwardzie klikamy 'Edycja' i pojawi nam się możliwość dodania kolejnych adresatów przekierowania.

Powrót