Jak uzyskać dostęp do baz danych MySQL?

Po zalogowaniu do pakietu przechodzimy do zakładki Bazy SQL. Przy każdej założonej bazie znajduje się przycisk MySQL. Kliknięcie w niego powoduje przeniesienie do strony logowania się do bazy.