Konfiguracja kont email w programie pocztowym

1. Zakładanie konta w programie Outlook Express:
Pierwszym krokiem w celu skonfigurowania skrzynki w programie Outlook Express jest wybranie z menu programu Narzędzia, następnie wybieramy opcję Konta.
 

 

2. W oknie Konta internetowe wybieramy Dodaj, następnie Konta. W następnym oknie wypełniamy pole Nazwa użytkownika (czyli co wyświetli się naszemu odbiorcy zamiast adresu e-mail) i klikamy Dalej, następnie wpisujemy swój Adres e-mail i ponownie klikamy Dalej.
 

 

 

 

3. W oknie dotyczącym nazw serwerów na początek wybieramy protokół za pomocą którego będziemy odbierali pocztę z serwera, wybierając z Moją pocztą przychodzącą obsługuje serwer: serwer POP3 lub IMAP. Następnie wypełniamy Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP) i Serwer poczty wychodzącej (SMTP) zgodnie z poniższymi danymi:

Typ kontaAdres serwera
IMAPimap.panstwadomena.pl
POP3pop3.panstwadomena.pl
SMTPsmtp.panstwadomena.pl

Przechodzimy Dalej.
 

 

4. W Nazwa konta podajemy login do naszej skrzynki, który jest przypisany do danego adresu w pakiecie hostingowym. (Zakładka "Konta pocztowe", kolumna "Konto"). W Hasło wpisujemy hasło przypisane do loginu. Należy także pamiętać, aby zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło. Potwierdzamy wszystko klikając Dalej. W następnym oknie zapisujemy wszystkie zmiany klikając na Zakończ.
 

 

 

5. Ponownie otwieramy okno Konta internetowe (patrz punkt 1), zaznaczamy nasze konto które chcemy edytować i wybieramy Właściwości.
 

 

6. W oknie Właściwości przechodzimy do zakładki Serwery, zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia i wybieramy Ustawienia. W następnym upewniamy się czy opcja Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej jest zaznaczona. Klikamy Ok.
 

 

 

7. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i zmieniamy numery portów:
Typ kontaPort
IMAP143
POP3110
SMTP587

Potwierdzamy zmiany klikając na Ok.
 

 

 

1. Zakładanie konta w programie Outlook 2010:
Pierwszym krokiem w celu skonfigurowania skrzynki w programie Outlook 2010 jest wejście do menu programu, klikając Plik, następnie wybieramy opcję Ustawienia kont.
 

 

 

2. W oknie Ustawienia kont klikamy na Nowy.
 

 

3. W oknie Dodaj nowe konto wybieramy opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i klikamy Dalej.
 

 

4. W następnym oknie wybieramy opcję Internetowa poczta e-mail i ponownie wybieramy Dalej.
 

 

5. W następnym oknie Ustawienia konta POP i IMAP weryfikujemy poprawność wprowadzonych danych, a także wybieramy w jaki sposób program ma łączyć się ze skrzynką - Typ Konta. Należy jeszcze podać adresy serwerów - Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

Typ kontaAdres serwera
IMAPimap.panstwadomena.pl
POP3pop3.panstwadomena.pl
SMTPsmtp.panstwadomena.pl

Nazwa użytkownika:
Tutaj należy wpisać Login, który jest przypisany do danego adresu w pakiecie hostingowym. (Zakładka "Konta pocztowe", kolumna "Konto")

Hasło:
Tutaj należy wpisać Hasło, które jest przypisany do danego loginu w pakiecie hostingowym. (Zakładka "Loginy poczty i ftp")

Na koniec zaznaczamy Zapamiętaj hasło i wchodzimy w Więcej ustawień.
 

 

6. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane, a tam podajemy numery portów do poszczególnych usług:
Typ kontaPort
IMAP143
POP3110
SMTP587

Opcje Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybieramy Brak. Potwierdzamy zmiany wybierając Ok.
 

 

7. Po powrocie do okna Dodaj konto wybieramy Dalej. Otworzy nam się okno Testowanie ustawień konta gdzie uzyskamy informacje czy skrzynka skonfigurowana jest prawidłowo. Gdy test przebiegnie pomyślnie w następnym oknie wybieramy Zakończ.
 

 

8. Jeśli chcemy zmienię ustawienia utworzonego już konta w programie, przechodzimy do Plik, następnie z listy rozwijanej wybieramy konto z naszym adresem e-mail i wybieramy Ustawienia kont. W oknie Ustawienia kont ponownie zaznaczamy nasze konto i wybieramy Zmień. Edycja ustawień konta przebiega adekwatnie do punktu 5.
 

 

 

 

1. Zakładanie konta w programie Outlook 2013:
Pierwszym krokiem w celu skonfigurowania skrzynki w programie Outlook 2013 jest wejście do menu programu, klikając Plik, następnie wybieramy opcję Dodaj konto.
 

 

 

2. W oknie Dodaj konto zaznaczamy Konto e-mail, następnie wypełniamy pola:
Imię i nazwisko - czyli nazwa jaka wyświetli się odbiorcy naszej wiadomości zamiast naszego adresu w jego skrzynce odbiorczej.
Adres e-mail - alias (adres) naszej skrzynki utworzonej w pakiecie hostingowym.
Hasło - Hasło które jest przypisane do naszej skrzynki. (musimy wpisać je dwa razy)

Po wypełnieniu wszystkich pól wybieramy przycisk Dalej.
 

 

3. Wybieramy usługę POP lub IMAP i wybieramy Dalej.
 

 

4. W następnym oknie Ustawienia konta POP i IMAP weryfikujemy poprawność wprowadzonych danych, a także wybieramy w jaki sposób program ma łączyć się ze skrzynką - Typ Konta. Należy jeszcze podać adresy serwerów - Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

Typ kontaAdres serwera
IMAPimap.panstwadomena.pl
POP3pop3.panstwadomena.pl
SMTPsmtp.panstwadomena.pl

Nazwa użytkownika:
Tutaj należy wpisać Login, który jest przypisany do danego adresu w pakiecie hostingowym. (Zakładka "Konta pocztowe", kolumna "Konto")

Hasło:
Tutaj należy wpisać Hasło, które jest przypisany do danego loginu w pakiecie hostingowym. (Zakładka "Loginy poczty i ftp")

Na koniec zaznaczamy Zapamiętaj hasło i wchodzimy w Więcej ustawień.
 

 

5. W oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail wybieramy zakładkę Serwer wychodzący. Tam zaznaczamy opcją Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
 

 

6. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane, a tam podajemy numery portów do poszczególnych usług:
Typ kontaPort
IMAP143
POP3110
SMTP587

Opcje Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybieramy Brak. Potwierdzamy zmiany wybierając Ok.
 

 

7. Po powrocie do okna Dodaj konto wybieramy Dalej. Otworzy nam się okno Testowanie ustawień konta gdzie uzyskamy informacje czy skrzynka skonfigurowana jest prawidłowo. Gdy test przebiegnie pomyślnie w następnym oknie wybieramy Zakończ.
 

 

 

 

8. Jeśli chcemy zmienić ustawienia utworzonego już konta w programie, przechodzimy do Plik, nastąpnie z listy rozwijanej wybieramy konto z naszym adresem e-mail i wybieramy Ustawienia kont.
 

 

 

9. W oknie Ustawienia kont ponownie zaznaczamy nasze konto i wybieramy Zmień. Edycja ustawień konta przebiega adekwatnie do punktu 4.
 

 

 

1. Zakładanie konta w programie Thunderbird:
Pierwszym krokiem w celu skonfigurowania skrzynki w programie Thunderbird jest rozwinięcie Menu programu, następnie rozwinięcie submenu Opcje i wybranie Konfiguracja kont.

(!!!) W starszych wersjach programu do konfiguracji konta przechodzimy rozwijając menu Edycja w górnym pasku menu, następnie wybieramy Konfiguracja kont.
 

 

 

2. W oknie Konfiguracja kont w lewym dolnym rogu znajduje się menu Operacje z którego wybieramy Dodaj konfigurację konta pocztowego
 

 

3. W oknie konfiguracji uzupełniamy pola:
Imię i nazwisko - czyli nazwa jaka wyświetli się odbiorcy naszej wiadomości zamiast naszego adresu w jego skrzynce odbiorczej.
Adres e-mail - alias (adres) naszej skrzynki utworzonej w pakiecie hostingowym.
Hasło - Hasło które jest przypisane do naszej skrzynki.

Na koniec należy pamiętać o zaznaczeniu opcji Zapamiętaj hasło, następnie wybieramy Kontynuuj.
 

 

4. Przez chwilę Thunderbird będzie próbował nawiązać połączenie z serwerem. Jeśli mu się nie uda, wyświetli nam następujące opcje konfiguracyjne:

Serwer poczty przychodzącej:
Do wyboru mamy dwa protokoły połączenia się z serwerem poczty, poniżej zamieszczona jest konfiguracja dla każdego z nich:
protokółAdres serweraPortSSLUwierzytelnianie
IMAPimap.panstwadomena.pl143Bez szyfrowaniaNormalne hasło
POP3pop3.panstwadomena.pl110Bez szyfrowaniaNormalne hasło


Serwer poczty wychodzącej:
Adres serwera: smtp.panstwadomena.pl, Port: 587, SSL: Bez szyfrowania, Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Nazwa użytkownika:
Tutaj należy wpisać Login, który jest przypisany do danego adresu w pakiecie hostingowym. (Zakładka "Konta pocztowe", kolumna "Konto")

Na koniec wybieramy Gotowe i potwierdzamy certyfikat. Po chwili nasz nowy profil powinien zacząć pobierać pocztę z serwera.
 

 

5. Sprawdzanie ustawień konta: Jeśli chcemy się upewnić, czy ustawienia naszego konta są prawidłowe, musimy ponownie przejść do okna Konfiguracja kont. W menu po lewej stronie wybieramy adres skrzynki, której ustawienia chcemy sprawdzić.
 

 

6. Wybieramy Konfiguracja serwera jeśli chcemy dokonać zmian dla poczty przychodzącej.
 

 

7. Jeśli chcemy dokonać zmian dla poczty wychodzącej, przechodzimy do opcji Poczta wychodząca, następnie protokół SMTP którego edycji chcemy dokonać i wybieramy Edytuj. W następnym oknie wyświetli nam się opcje konfiguracyjne.