Jakie są serwery poczty wychodzącej i przychodzącej dla mojego adresu e-mail?

Serwery pocztowe powinny wyglądać następująco:
 

Dla poczty przychodzącej

  • pop3.nazwa_domeny.pl
  • port: 110Dla poczty wychodzącej

  • smtp.nazwa_domeny.pl
  • port: 465 lub 587

 

IMAP: Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej wyglądają tak samo, różnią się natomiast portami: POP3: port 143 oraz SMTP: port 587.