Każda informacja, której utrata lub zmiana zawartości jest niepożądana, powinna mieć swoją kopię zapasową czyli backup. Kopia bezpieczeństwa jest zatem zestawem danych, które w przypadku ich utracenia (np. ataku wirusa, przypadkowego usunięcia) pozwolą na odtworzenie oryginalnych danych.

W idhost.pl wykonujemy cyklicznie kopie zapasowe wszystkich danych klienta.

Cykl dla baz danych to jeden dzień. Cykl dla www/poczty to od 1 do kilku dni w zależności od rozmiaru archiwizowanego serwera. Cykl może być przesunięty ze względu na zaplanowane prace techniczne systemu backupowego.

Powrót