1. Zakładanie konta w programie Outlook Express:
  Pierwszym krokiem w celu skonfigurowania skrzynki w programie Outlook Express jest wybranie z menu programu Narzędzia, następnie wybieramy opcję Konta.

   

   
   

 2. W oknie Konta internetowe wybieramy Dodaj, następnie Konta. W następnym oknie wypełniamy pole Nazwa użytkownika (czyli co wyświetli się naszemu odbiorcy zamiast adresu e-mail) i klikamy Dalej, następnie wpisujemy swój Adres e-mail i ponownie klikamy Dalej.

   

   
   

 3. W oknie dotyczącym nazw serwerów na początek wybieramy protokół za pomocą którego będziemy odbierali pocztę z serwera, wybierając z Moją pocztą przychodzącą obsługuje serwer: serwer POP3 lub IMAP. Następnie wypełniamy Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP) i Serwer poczty wychodzącej (SMTP) zgodnie z poniższymi danymi:

   
   

  Typ konta Adres serwera
  IMAP imap.panstwadomena.pl
  POP3 pop3.panstwadomena.pl
  SMTP smtp.panstwadomena.pl

   
   

  Przechodzimy Dalej.

   

   
   

 4. W Nazwa konta podajemy login do naszej skrzynki, który jest przypisany do danego adresu w pakiecie hostingowym. (Zakładka "Konta pocztowe", kolumna "Konto"). W Hasło wpisujemy hasło przypisane do loginu. Należy także pamiętać, aby zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło. Potwierdzamy wszystko klikając Dalej. W następnym oknie zapisujemy wszystkie zmiany klikając na Zakończ.

   

   
   

 5. Ponownie otwieramy okno Konta internetowe (patrz punkt 1), zaznaczamy nasze konto które chcemy edytować i wybieramy Właściwości.

   

   
   

 6. W oknie Właściwości przechodzimy do zakładki Serwery, zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia i wybieramy Ustawienia. W następnym upewniamy się czy opcja Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej jest zaznaczona. Klikamy Ok.

   

   
   

 7. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i zmieniamy numery portów:

   
   

  Typ konta Port
  IMAP 143
  POP3 110
  SMTP 587

   
   

  Potwierdzamy zmiany klikając na Ok.